ที่ปรึกษาทางด้านไอที

บริการให้คำปรึกษาด้านไอทีเป็นบริการที่ปรึกษาที่ช่วยให้ลูกค้าสามารถประเมินกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีต่างๆและในการดำเนินการดังกล่าวจะทำให้กลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีของตนสอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจหรือกระบวนการ บริการเหล่านี้สนับสนุนการริเริ่มด้านไอทีของลูกค้าโดยจัดเตรียมการวางแผนเชิงกลยุทธ์สถาปัตยกรรมการดำเนินงานและการนำไปใช้งาน การวางแผนเชิงกลยุทธ์รวมถึงบริการที่ปรึกษาที่ช่วยลูกค้าประเมินความต้องการด้านไอทีและกำหนดแผนการใช้งานระบบ การวางแผนสถาปัตยกรรมรวมถึงบริการให้คำปรึกษาที่รวมแผนกลยุทธ์และความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่เพื่อสร้างการออกแบบเชิงตรรกะของระบบและโครงสร้างพื้นฐานที่รองรับเพื่อให้เป็นไปตามความต้องการของลูกค้า การประเมิน / การเปรียบเทียบการปฏิบัติงานรวมถึงบริการที่ประเมินประสิทธิภาพการทำงานและความสามารถของสภาพแวดล้อมไอทีของลูกค้า

thไทย