การวิเคราะห์ข้อมูล

การวิเคราะห์ข้อมูลมีความสำคัญเนื่องจากช่วยให้ธุรกิจสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้ การนำไปใช้ในรูปแบบธุรกิจหมายความว่า บริษัท ต่างๆสามารถช่วยลดต้นทุนได้โดยระบุวิธีการดำเนินธุรกิจที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นและโดยการจัดเก็บข้อมูลจำนวนมาก

บริษัท ยังสามารถใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทำการตัดสินใจทางธุรกิจได้ดีขึ้นและช่วยวิเคราะห์แนวโน้มและความพึงพอใจของลูกค้าซึ่งจะนำไปสู่ผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ ๆ และดีกว่า

ประเด็นที่สำคัญ

  • การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นศาสตร์แห่งการวิเคราะห์ข้อมูลดิบเพื่อให้ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับข้อมูลนั้น

  • เทคนิคและกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลได้รับการดำเนินการโดยอัตโนมัติในกระบวนการเชิงกลและอัลกอริทึมที่ทำงานกับข้อมูลดิบเพื่อการบริโภคของมนุษย์

  • การวิเคราะห์ข้อมูลช่วยให้ธุรกิจเพิ่มประสิทธิภาพ

thไทย