คลาวด์เทคโนโลยี 

เทคโนโลยีที่ช่วยให้การทำงานสะดวกรวดเร็ว ลดค่าใช้จ่าย ลดขั้นตอนการติดตั้งและการทำงาน เหมาะสมกับธุรกิจทั้งขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ โดยสามารถปรับได้ตามความเหมาะสม มีการทำงานที่ยืดหยุ่น และความปลอดภัยสูง

ความยืดหยุ่น
มีความยืดหยุ่นสูง สามารถปรับขนาดได้ตามการใช้งาน โดยที่ไม่ต้องติดตั้ง Hardware เพิ่ม

ความมั่นคงสูง
มีความเสถียรและมั่นคง เนื่องจากมีการสำรองข้อมูลและตรวจสอบอยู่เสมอ และพร้อมที่จะย้ายทันทีหากเกิดปัญหา

ความคุ้มค่า
ต้นทุนต่ำกว่า โดยระบบทั้งหมดจะได้รับการดูแลจากผู้ให้บริการ ทำให้ไม่มีค่าใช้จ่ายในการในการจัดการอุปกรณ์ต่างๆ

ทำไม จึงได้รับความนิยม ?

Cloud Computing คือ บริการให้เช่าใช้ระบบคอมพิวเตอร์หรือทรัพยากรด้านคอมพิวเตอร์ ของผู้ให้บริการ เพื่อนำมาใช้ในการทำงาน โดยที่ไม่จำเป็นต้องลงทุนซื้อ Hardware และ Software เองทั้งระบบ ไม่ต้องวางระบบเครือข่ายเอง ลดความรับผิดชอบในการดูแลระบบลง ผู้ใช้สามารถเข้าถึงระบบ ข้อมูลต่างๆ ผ่านอินเทอร์เน็ต สามารถจัดการ บริหารทรัพยากรของระบบ ผ่านเครือข่าย และมีการแบ่งใช้ทรัพยากรร่วมกันได้ และการจ่ายเงินเพื่อเช่าระบบ ก็สามารถจ่ายตามความต้องการของเรา ใช้เท่าไหร่ จ่ายเท่านั้นได้ หากวันใดความต้องการมีมากขึ้นก็สามารถซื้อเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มศักยภาพของระบบ Cloud Computing ได้ โดยที่ไม่ต้องอัพเกรดระบบ และเครื่องคอมพิวเตอร์

thไทย