C-Logistic

C-Logistic สามารถวางแผนและกำหนดการส่งมอบสินค้า เพิ่มประสิทธิภาพ ความจุของพาหนะและจัดสรรการจัดส่งที่เหมาะสมให้กับพนักงานจัดส่ง ติดตามการจัดส่งทั้งหมดได้จากแดชบอร์ดที่ใช้งานง่าย คาดการณ์ ETA ทั้งหมดได้อย่างแม่นยำ กำหนดเวลาให้บริการที่แม่นยำสำหรับการจัดส่งแต่ละครั้ง และตรวจสอบหลักฐานการส่งมอบทางอิเล็กทรอนิกส์

การวางแผนและการเพิ่มประสิทธิภาพเส้นทางที่ดีที่สุด

วางแผนและเพิ่มประสิทธิภาพเส้นทางการจัดส่งทั้งหมดโดยคำนึงถึงรูปแบบการจราจรและสภาพอากาศแบบเรียลไทม์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวมในการจัดการโลจิสติกส์

การจัดการจุดขายและการออกใบแจ้งหนี้

มั่นใจในความถูกต้อง แม่นยำ และเกิดความโปร่งใส่ในกระบวนการขายด้วยการบันทึกข้อเสนอแนะแบบเรียลไทม์และการออกใบแจ้งหนี้ที่ปราศจากข้อผิดพลาด

การวางแผนกำลังการผลิตอัตโนมัติล่วงหน้า

เพิ่มประสิทธิภาพความจุทรัพยากรและจัดสรรทรัพยากรโดยอัตโนมัติเพื่อเพิ่มการใช้ทรัพยากรโดยรวมลดเวลาในการดำเนินการและลดต้นทุน

ติดตามการเคลื่อนที่ของยานพาหนะด้วย GPS

ยานพาหนะทั้งหมดติดตามด้วยการเปิดใช้งาน GPS เพื่อการประเมินและวิเคราะห์ตำแหน่งที่แม่นยำแบบเรียลไทม์

การผสานรวมหลายแพลตฟอร์ม

ผสานรวมกับแพลตฟอร์มขององค์กรหลาย ๆ แพลตฟอร์มเช่น SAP, IBM, Oracle, Microsoft และแม้แต่ระบบเดิมเพื่อให้แน่ใจว่าการเพิ่มประสิทธิภาพโลจิสติกส์เป็นไปอย่างราบรื่น

ระบบอัตโนมัติของกระบวนการลอจิสติกส์

ทำให้กระบวนการทำงานเป็นอัตโนมัติ เช่น การวางแผน การติดตาม การตรวจสอบและการวิเคราะห์เพื่อสร้างระบบการจัดการโลจิสติกส์ที่คล่องตัวและตอบสนอง

thไทย