Mobile Application

เราให้บริการจัดทำ Mobile Application ตามความต้องการให้กับองค์ธุรกิจ หน่วยงานต่างๆ รวมถึงร้านค้า เพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมาย โดยเริ่มจากแนวคิดเริ่มต้นของท่านพัฒนาต่อยอดจนเป็น Mobile Application ในเวลาอันรวดเร็ว เราเปลี่ยนไอเดียของคุณให้กลายเป็นจริงได้ด้วยทีมงานมืออาชีพ เป็นทีมงานที่มีประสบการณ์เชี่ยวชาญด้านการออกแบบและพัฒนา Mobile Application โดยตรง ทั้ง iOS และ Android

เลือกความสำเร็จเลือก SSM

หมดปัญหาสั่งงานแล้วไม่ได้ตามต้องการ ทีมงานของเราจัดทำ Prototype ให้ท่านได้ทดสอบใช้งานก่อนการพัฒนา Application จริง อีกทั้งทีมงานของเรายังให้คำแนะนำต่างๆ ประกอบการตัดสินใจเพื่อให้ได้ Mobile Application ที่ใช้งานได้เป็นอย่างดี ตรงตามความต้องการของลูกค้า 100%

รวดเร็ว คุ้มค่า คุ้มราคา

ด้วยกระบวนการทำงานที่รวดเร็วของ SSM-Development เราสร้างสรร Mobile Application จากชิ้นงานที่เราได้ตระเตรียมไว้ล่วงหน้า ประกอบจากชิ้นส่วนต่างๆที่เตรียมไว้โดยไม่ต้องเริ่มต้นใหม่จากศูนย์ ทำให้สามารถลดระยะเวลาการในจัดทำ ลดค่าใช้จ่ายให้กับลูกค้าได้

ทันสมัยไม่ตกยุค

ในด้านการออกแบบทีมงานของเราสามารถสร้างสรรผลงานให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา รวมถึงการนำเทคโลโนยีต่างๆเข้ามาผนวกรวมเข้ากับการออกแบบ ทำให้ได้  Mobile Application ที่มีความทันสมัย และสามารถบรรลุเป้าหมายที่ท่านต้องการได้ ซึ่งแนวคิดทั้งหมดจะอยู่ภายใต้ความต้องการของลูกค้าทั้งหมด